NBD Electro-Technics | Tel: 06 22866358
Informatie aanvragen Informatie aanvragen
NBD-ET verzorgt praktijk-opleidingen waarin het ElektrotechnischBedrijfsVoorschrift (EBV) en de generieke elektrotechnische instructies alsmede de Stipel eindtermen zijn opgenomen. De opleidingen en herhalingen worden in ons prakticum en in diverse elektrische bedrijfsruimten verzorgd, met installaties die de cursist in zijn eigen werkgebied heeft. Ook de hulpmiddelen en documenten die de cursist hanteert heeft NBD-ET ter beschikking. Hierdoor is de cursist na het volgen van de opleiding sneller inzetbaar. Ter ondersteuning heeft NBD-ET veiligheid instructies op DVD vervaardigd waarin procedures en veiligheidsaspecten zijn opgenomen.
UREN CURSIST 1 IV HOOGSPANNING (IV HS) 80 20030202 2 IV LAAGSPANNING (IV LS)  80 20030203 3 WV HS  80 20030201 4 WV LS  80 20030204 5 PL HS  60 200303051 6 PL LS 60 200304041 7 VP HS voor niet E-werkzaamheden 80 20030301 8 VP HS 80 2003030031 10 VP LS 80 200304021 11 VP LS eindgroepen (Procesbesturings E-installaties eindgroepen) 40 20030501 12 VOP LS begeleiden (Regels en veiligheidsaspecten E-bedrijfsruimten) 4 20031003 13 VOP Betreden (Regels en veiligheidsaspecten E-bedrijfsruimten) 2 20030101 14 VOP E-veiligheid voor niet E-medewerkers (lab- Productie- W-medewerkers) 8 200309 OPLEIDING Code UREN CURSIST 1 IV HOOGSPANNING (IV HS) (jaarlijks) 8 20070202 2 IV LAAGSPANNING (IV LS) (jaarlijks) 8 20070203 3 WV HS (jaarlijks) 8 20070201 4 WV LS (jaarlijks) 8 20070204 5 PL HS (jaarlijks) 8 200703051 6 PL LS (jaarlijks) 8 200704041 7 VP HS voor niet E-werkzaamheden (jaarlijks) 8 20070301 8 VP HS (jaarlijks) 8 2007030031 10 VP LS (jaarlijks) 8 200704021 11 VP LS eindgroepen (Procesbesturings E-installaties eindgroepen jaarlijks) 8 20070501 12 VOP LS begeleiden (Regels en veiligheidsaspecten E-bedrijfsruimten 3 jaarlijks) 4 20071003 13 VOP Betreden (Regels en veiligheidsaspecten E-bedrijfsruimten 3 jaarlijks) 2 20070101 14 VOP E-veiligheid voor niet E-medewerkers (lab- Productie- W-medewerkers 3 jaarlijks) 8 200709 HERHALING Code Informatie aanvragen Informatie aanvragen
NBD-ET OPLEIDINGEN EN HER-INSTRUCTIES
Copyright NBD Electro-Technics | Alle rechten voorbehouden|
ELECTRO-TECHNICS INSTRUCTIONS
N  B  D
*1
*1
*1
*1 = 3 jaarlijks geldt alleen voor E-bevoegden en E-medewerkers,          anders jaarlijks